"ซื้อ - ขาย ธุรกิจ"


business.co.th

รับประเมินราคาธุรกิจ

บริการรับประเมินราคาธุรกิจ สำหรับการวิเคราะห์เพื่อการซื้อ-ขายธุรกิจ

1. ประเมินราคาทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์สินเชื่อให้กับสถาบันการเงิน
2. ประเมินราคาทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์เพื่อตั้งสำรองหนี้
3. ประเมินราคาทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์สาธารณะของบริษัทมหาชน
4. ประเมินราคาทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์ตามขอบเขตของกรมการประกันภัย
5. ประเมินราคาทรัพย์สินกองทุนสำรองขั้นที่ 2 ให้กับสถาบันการเงิน
6. ประเมินราคาทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
7. ประเมินราคาเพื่อการบันทึกบัญชีหรือปรับปรุงบัญชี
8. ประเมินราคาหุ้นหรือประเมินราคากิจการเพื่อการเข้าซื้อหรือการร่วมทุน
9. ประเมินราคาทรัพย์สินของกิจการเพื่อการจัดทำบัญชีทรัพย์สิน เป็นผู้รับรองหลักประกัน
10.บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน