ทำการตลาดยุคใหม่ด้วย Email Marketing

Email marketing คือการตลาดออนไลน์ที่เข้าถึงลูกค้าได้ผ่านการส่งอีเมล์ ปกติแล้วจะเป็นการเน้นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของบริษัท

ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่แพร่หลายในปัจจุบันเพราะว่าสะดวก รวดเร็วและประหยัดงบประมาณมากกว่าการส่งจดหมายทางไปรษณีย์
ปกติแล้ว Email marketing ควรมีการยอมรับจากเจ้าของอีเมล์ก่อน ซึ่งอาจเป็นกรณีที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้กด subscribe ขอรับข่าวสารของเว็บไซต์บริษัทโดยตรง ซึ่งถ้ากรณีนี้ถือว่าลูกค้าคือกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสินค้าของเราจริงๆ
ซึ่งทุกครั้งที่เรามีโปรโมชั่นพิเศษหรือข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า เราจะทำการส่งอีเมล์ไปแจ้ง ซึ่งมีโอกาสสูงมากที่ลูกค้าจะสนใจหรือซื้อสินค้าของเรา หรือเราอาจใช้บริการจากผู้ให้บริการด้านนี้โดยเฉพาะ
ซึ่งเขาจะมีการจัดการรูปแบบอีเมล์ให้เรา มีฐานลูกค้าที่ตรงกับเป้าหมาย เพื่อข้อมูลข่าวสารที่เราต้องการส่งไปจะไม่ไปตกอยู่ใน Junk mail ซึ่งแตกต่างจากการส่ง spam mail ที่มักสร้างความรำคาญแก่ผู้รับมากกว่า
Spam Mail คืออะไร
   คือการที่เราดูดอีเมล์หรือซื้อรายชื่ออีเมล์มาจากแหล่งต่างๆ ที่เจ้าของมิได้รับรู้ โดยการส่งข้อความที่ต้องการไปเพื่อการขายสินค้าหรือประชาสัมพันธ์ แต่ว่าอีเมล์ชนิดนี้มักจะไปค้างอยู่ที่ Junk mail (กล่องขยะ)
เพื่อเป็นการป้องกันกล่องอีเมล์ขาเข้าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของอีเมล์นั้นๆได้ ดังนั้น การส่ง spam mail จึงไม่ได้ผลตอบรับเท่าที่ควร
เพราะเหมือนเป็นการส่งอีเมล์ขยะที่ผู้รับไม่ได้สนใจ และยังสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีแก่สินค้าและบริการของคุณด้วย วิธีนี้ไม่เป็นที่แนะนำและไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ถึงแม้จะราคาถูกและรวดเร็วก็ตาม
ทำไมเราควรใช้ Email marketing อย่างถูกวิธี
  1. ใช้งบประมาณน้อย เมื่อเทียบกับสื่ออื่นๆ ซึ่งเราสามารถทำการตลาดแก่กลุ่มเป้าหมายได้นานจนกว่าเขาจะตัดสินใจยกเลิกรับข้อมูลจากเรา
  2. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนรวดเร็ว แถมเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดระยะยาว
  3. มีฐานลูกค้าที่ครอบคลุม ไม่จำกัดแค่ในประเทศเท่านั้น เพราะแค่กดส่งอีเมล์คลิกเดียวก็ส่งไปได้ทั่วโลก
  4. นำเสนอสินค้าและบริการได้ทั้งรูปแบบ text และ html
  5. มีผลวิจัยว่าวิธีนี้ได้ผลถึง 80% เพราะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากกว่าการเหวี่ยงแหแบบไม่มีเป้าหมาย
  6. ผลวิจัยผู้ใช้อินเตอร์เน็ตพบว่า ต้องการรับข่าวสารข้อมูลผ่านทาง Email มากกว่าสื่อช่องทางอื่นอย่างมาก
    แต่ถึงกระนั้นการส่ง Email marketing ที่ดีควรเน้นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจจากลูกค้าเป้าหมาย มากกว่าเน้นการเสนอขายอย่างเดียว บทความที่เขียนควรให้ความรู้สึกที่จริงใจ เป็นมืออาชีพ ใช้ภาษาที่สละสลวย และมีประโยชน์ต่อผู้อ่านจริงๆ นอกจากนั้นไม่ควรส่งข่าวสารถี่เกินไป เพราะจะกลายเป็นสร้างความรำคาญไม่ต่างจาก Spam mail

Leave a Comment