"ผู้สนใจเปิดสำนักงานบัญชี เป็นของตัวเอง"


business.co.th

จัดทำบัญชีและภาษี ทั้งระบบ สำหรับลูกค้า SME

ผู้สนใจทำธุรกิจส่วนตัว เปิดสำนักงานบัญชี เป็นของตัวเอง

จัดทำบัญชีและภาษี ทั้งระบบ สำหรับลูกค้า SME
รับสมัคร ตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้บริหาร สำนักงานบัญชี

1.ผู้สนใจ เรียนคอร์ส บริหารสำนักงานบัญชีอย่างไรให้มีลูกค้า 50 ราย ภายในเวลา 3เดือน
เรียน 3วัน สอนในสถานที่ทำงานจริง(ในสำนักงานบัญชี) เรียนจบ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
- วิธีการหาลูกค้า การพูด การทำการตลาด สำหรับ ธุรกิจสำนักงานบัญชียุุคใหม่
- การบริหาร งานสำนักงานบัญชี ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจนจบ การหารายได้อื่นๆ นอกจากค่าบริการจัดทำบัญชี
- สรุปปัญหาและวิธีปป้องกัน การแก้ปัญหา ต่างๆสำหรับสำนักงานบัญชี
- เรียนรู้การทำงานทุกๆแผนก ของสำนักงานบัญชี(สถานที่จริง ในเวลาทำงาน พบกับลูกค้าที่เข้ามาติดต่องานตัวจริง เอาที่ทำงาน สถานการณ์จริง มาเป็นห้องเรียน)

2.ผู้สนใจ ทำสัญญาเพื่อขอรับ งานบันทึกบัญชี ยื่นภาษี รายเดือน ไปทำที่ บ้าน หรือ สำนักงานของตนเอง
- สำหรับผู้ที่ตองการทำเป็นงานหลัก งานเสริม
- ผู้ที่ต้องการอิสระในการทำงาน อิสระทางด้านเวลาให้กับครอบครัว ดูแล บุตร และพ่อแม่

3.ผู้สนใจ ลงทุนซื้อกิจการสำนักงานบัญชี ที่มีลูกค้าอยู่แล้ว ไปบริหารดูแลต่อ
- เหมาะสำหรับ คนที่อยากมีธุรกิจ สำนักงานบัญชีเป็นของตัวเอง ที่มีลูกค้าน้อย หรือยังไม่มีลูกค้าเลย โดยไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง และไม่อยากรอเวลาในการสะสมจำนวณลูกค้า(โตช้ามาก สำนักงานบัญชีบางราย ใช้เวลา 5-10ปี กว่าจะมีลูกค้าครบถึง 50ราย) ทางบริษัทฯ มีบริิการ รับจ้างบริหารหาลูกค้าให้เพิ่ม เดือนละ 25-50 รายต่อเดือน ซึ้งถ้าบริหารดี สามารถคืนทุนได้ภายใน เวลา1ปี รายได้หลักๆ มี 4ส่วนคือ
1.รายได้จากค่าบริการ จัดทำบัญชี-ยื่นภาษี รายเดือนและ รายปี
2.รายได้จาก การปิดงบการเงิน ทุกๆสิ้นรอบบัญชี
3.รายได้จาก งานจดทะเบียน กับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม ฯลฯ
4.รายได้จากการ แตกรายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

โทร. 083-622-5555
โทร. 085-535-6994
โทร. 084-622-5555
***รายได้ ไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับจำนวน งานที่รับทำ และความสามารถ
รายได้แน่นอน มีลูกค้าทันที

คุณสมบัติผู้สมัคร
วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี ขึ้นไป (ขึ้นเป็นผู้ทำบัญชีแล้ว CPD)
หากมีประสบการณ์ด้าน สำนักงานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รักความก้าวหน้า มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง มีใจรักงานบริการ และวิชาชีพบัญชี
เป็นผู้ใฝ่หาความรู้ ประสบการณ์ ทางด้านบัญชีและภาษี อยู่ตลอดเวลา
มีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง หรือของคู่สมรส
เป็นผู้สนใจทำธุรกิจส่วนตัว เปิดสำนักงานบัญชี