"สำนักงานบัญชีแฟรนไชส์"


business.co.th

แฟรนไซส์ สำนักงานบัญชี

สำนักงานบัญชีแฟรนไชส์ การทำสำนักงานบัญชีถือจึงถือว่าเป็นอาชีพที่มั่นคง ช่วยให้คุณมีธุรกิจสำนักงานบัญชี เป็นของตัวเอง มีลูกค้าอย่างต่อเนื่อง มีความมั่นคง และอิสระ ให้บริการรับทำบัญชีทั้งระบบ และงานอื่นๆ ดังนี้
1. งานจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างฯ จดเปลี่ยนแปลงต่างๆ
2. งานจัดทำบัญชี
3. งานจัดทำภาษีต่างๆ
4. งานที่ปรึกษาด้านบัญชี
5. งานวางแผนภาษี
6. งานวางระบบบัญชี
7. การให้บริการ ปรึกษาด้านธุรกิจ และเป็นการบริการในมาตราฐานเดียวกัน
โดยสมาชิกของเราจะได้รับการสอนแบบลงมือทำทันที และเห็นภาพการทำงานในสถานที่จริงของเรา อบรมสอนกระบวนการการทำงานตั้งแต่ต้นจนสามารถปฏิบัติงานได้ รวมถึงการหาลูกค้าการขยายการตลาด โดยช่วงเริ่มต้นธุรกิจส่วนกลางจะส่งลูกค้าให้ไปทำก่อนและต่อไปสมาชิกก็ยังมีโอกาสที่จะรับลูกค้าด้วยตัวเองได้