ทำการตลาดยุคใหม่ด้วย Email Marketing

Email marketing คือการตลาดออนไลน์ที่เข้าถึงลูกค้าได้ผ่านการส่งอีเมล์ ปกติแล้วจะเป็นการเน้นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของบริษัท

Read moreทำการตลาดยุคใหม่ด้วย Email Marketing